Wu Feng Vietnam (12383)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Wu Feng Vietnam

Nội dung kinh doanh

vòi sen, bồn vệ sinh, vòi nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Wu Feng Vietnam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot C12.C12A,Road 10, Tan Nhut Communes, Binh Chanh District. HCMC

TEL

FAX

84-8-37661007

URL

http://www.wufeng-sanitation.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Wu Feng Vietnam.

PAGE TOP