Công ty TNHH SX - TM -DV TÂN CÔNG QUANG (12381)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH SX - TM -DV TÂN CÔNG QUANG

Nội dung kinh doanh

Giấy nhám ở dạng cuộn hay tấm, tùy chỉnh giấy nhám/ đai giấy; bùi nhùi nhám dùng tay hoặc máy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX - TM -DV TÂN CÔNG QUANG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Lan1, Thuan Giao Ward, Thuan An Dist, Binh Duong Province

TEL

FAX

84-650-3717774

URL

http://www.tcqabrasive.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX - TM -DV TÂN CÔNG QUANG.

PAGE TOP