Viet Nhat Co., Ltd (12380)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Nhat Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

con lăn cao su lau bóng gạo

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Viet Nhat Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, Lot B5-R7-RB, Road SA, Tan Nhut, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37662683

URL

http://www.ricerubberrollers.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Viet Nhat Co., Ltd.

PAGE TOP