Công ty SurTec Việt Nam (12378)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty SurTec Việt Nam

Nội dung kinh doanh

làm sạch, điện phân và hóa chất cho thép và thép không gỉ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty SurTec Việt Nam.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

No. 9, Road 2, Binh Thoi Hostel, Ward 8, Dist 11, HCMC

TEL

FAX

84-8-39613290

URL

http://www.surtec.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty SurTec Việt Nam.

PAGE TOP