HUA HEONG FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD (12376)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

HUA HEONG FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD

Nội dung kinh doanh

lương thực và bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HUA HEONG FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, D3A-D3B, Road 4, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37661024

URL

http://www.hua-heong.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với HUA HEONG FOOD INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD.

PAGE TOP