AN GIANG PLANT PROTECTION JSC (12374)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

AN GIANG PLANT PROTECTION JSC

Nội dung kinh doanh

sản xuất phân bón, bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với AN GIANG PLANT PROTECTION JSC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Le Minh Xuan Industrial Park, 27-28 Lot E,Road 11, Le Minh Xuan Communes, Binh Chanh District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37660538

URL

http://www.agpps.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với AN GIANG PLANT PROTECTION JSC.

PAGE TOP