BAC VIET Co., Ltd (12370)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

BAC VIET Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Vật liệu khuôn,nhiên liệu và thủy tinh lỏng, phụ gia tinh luyện kim loại

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với BAC VIET Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Địa chỉ

KM7 QL18 Que Vo Industrial Park, Bac Ninh Province

TEL

FAX

84-241-3617331

URL

http://www.bacvietsteel.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với BAC VIET Co., Ltd.

PAGE TOP