VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD (12368)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Khai Quang Industrial Park, Khat Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

TEL

FAX

84-211-3842896

URL

http://www.eurocharm.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD.

PAGE TOP