VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD (12368)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Địa chỉ

Khai Quang Industrial Park, Khat Quang Ward, Vinh Yen City, Vinh Phuc Province

TEL

FAX

84-211-3842896

URL

http://www.eurocharm.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL NO.1 CO., LTD.

PAGE TOP