CAM VANG CO. LTD (12367)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CAM VANG CO. LTD

Nội dung kinh doanh

sản xuất phân hóa học

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CAM VANG CO. LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Cần Thơ, Việt Nam

Địa chỉ

Hung Phu 1 Industrial Park, Hung Phu Ward, Cai Rang District, Can Tho Province

TEL

FAX

84-710-3917333

URL

http://www.camvang.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CAM VANG CO. LTD.

PAGE TOP