Lien Anh Plastic Mould Mechanical Corp (12365)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Lien Anh Plastic Mould Mechanical Corp

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Lien Anh Plastic Mould Mechanical Corp.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ

Hoang Gia Industrial Park, Long An Province

TEL

FAX

84-72-3751086

URL

http://www.lienanh.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Lien Anh Plastic Mould Mechanical Corp.

PAGE TOP