CÔNG TY CỔ PHẦN NAJIMEX (12363)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NAJIMEX

Nội dung kinh doanh

sản phẩm tre và song mây, sản phẩm dây cao su

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN NAJIMEX.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Xa Industrial Park, Lot C10-9, Nam Dinh City, Nam Dinh Province

TEL

FAX

84-350-3847984

URL

http://www.najimex.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN NAJIMEX.

PAGE TOP