VINH LONG JOINT STOCK CO (12362)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VINH LONG JOINT STOCK CO

Nội dung kinh doanh

thảm, màn tre, khay, nồi, đĩa ....

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VINH LONG JOINT STOCK CO.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Phu Industrial Park, Lot A 1, Area C, Thanh Hung, Hoa Phu, Long Ho, Vinh Long Province

TEL

FAX

84-70-3962700

URL

http://www.vinhlong.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với VINH LONG JOINT STOCK CO.

PAGE TOP