Công ty cổ phần Thiên Kim (12361)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Thiên Kim

Nội dung kinh doanh

thép cuộn, thép xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Thiên Kim.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 9A, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3736353

URL

http://www.thienkimgroup.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công ty cổ phần Thiên Kim.

PAGE TOP