Cosevco J. S. C. (12359)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Cosevco J. S. C.

Nội dung kinh doanh

gạch xi măng, gạch kính, mái ngói, sơn,quét tường, sứ vệ sinh, cửa sổ nhựa uPVC Đồng Tâm , gương

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Cosevco J. S. C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 9, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3842756

URL

http://www.cosevcodanang.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Cosevco J. S. C..

PAGE TOP