CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TẤN ĐỨC (12355)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TẤN ĐỨC

Nội dung kinh doanh

Băng tải cung cấp trọng lượng, pha trộn bài trọng lượng, cân Cân đóng gói, bao bì Trọng, bảng điện, hộp tiếp nối vv

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TẤN ĐỨC.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 6, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3764676

URL

http://www.tanducauto.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TẤN ĐỨC.

PAGE TOP