CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN (12354)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Nội dung kinh doanh

cáp điều khiển, cáp khóa nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Km35, National Road 51, Phuoc Thai Village, Long Thanh Dist, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3841577

URL

http://www.ngohanwire.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN.

PAGE TOP