CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN (12354)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

Nội dung kinh doanh

cáp điều khiển, cáp khóa nước

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Km35, National Road 51, Phuoc Thai Village, Long Thanh Dist, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3841577

URL

http://www.ngohanwire.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN.

PAGE TOP