Nam Son J. S. C. (12353)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nam Son J. S. C.

Nội dung kinh doanh

Piston và súp bắp,van ngăn , van đóng ngắt dạng trượt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nam Son J. S. C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 3, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3732652

URL

http://www.namson.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nam Son J. S. C..

PAGE TOP