CÔNG TY CP PHẦN ĐỊA ỐC - CẤP ĐIỆN THỊNH PHÁT (12350)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY CP PHẦN ĐỊA ỐC - CẤP ĐIỆN THỊNH PHÁT

Nội dung kinh doanh

dây cách điện PVC và dây mềm, dây điện từ

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CP PHẦN ĐỊA ỐC - CẤP ĐIỆN THỊNH PHÁT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

144A Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-38756095

URL

http://www.thinhphatiz.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY CP PHẦN ĐỊA ỐC - CẤP ĐIỆN THỊNH PHÁT.

PAGE TOP