Thuan Phat Electric Wire & Cable Co., Ltd (12348)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Thuan Phat Electric Wire & Cable Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

cáp trung thế, cáp nguồn, dây cách điện PVC và dây mềm, thiết bị điện, cáp trung thế, cáp chống cháy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thuan Phat Electric Wire & Cable Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

50, 21 Str., Binh Tri Dong Ward, Binh Tan Dist, HCMC

TEL

FAX

84-8-62689352

URL

http://www.luckystarcable.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Thuan Phat Electric Wire & Cable Co., Ltd.

PAGE TOP