Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI) (12346)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI)

Nội dung kinh doanh

cáp trung thế, cáp nguồn, dây cách điện PVC và dây mềm, thiết bị điện, cáp trung thế, cáp chống cháy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

70 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist 1, HCMC

TEL

FAX

84-8-38299437

URL

http://www.cadivi.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CADIVI).

PAGE TOP