CÔNG TY TNHH SX TM ĐA PHÁT (12344)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH SX TM ĐA PHÁT

Nội dung kinh doanh

dây điện từ, thiết bị điện, cáp trung thế

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH SX TM ĐA PHÁT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

15/15 Phan Van hon Str., Tan Thai Nhat Ward, Dist 12, HCMC

TEL

FAX

84-8-37191178

URL

http://www.lioncable.net

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CÔNG TY TNHH SX TM ĐA PHÁT.

PAGE TOP