Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng (12343)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng

Nội dung kinh doanh

thiết bị làm lạnh (HVAC)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 10, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3736253

URL

http://www.searee.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng.

PAGE TOP