Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng(Cong Ty Co Dien Lanh Da Nang) Ngành sản xuất Công ty | Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam : TECH DIRECTORY Vietnam

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng

Nội dung kinh doanh

thiết bị làm lạnh (HVAC)

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Road 10, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3736253

URL

http://www.searee.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Công Ty Cơ Điện Lạnh Đà Nẵng.

PAGE TOP