CHIN HUEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD (12342)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CHIN HUEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD

Nội dung kinh doanh

sản phẩm nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CHIN HUEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Raod 2, Khanh Hoa Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3842084

URL

http://www.chinhueiplastic.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với CHIN HUEI PLASTIC INDUSTRIAL CO., LTD.

PAGE TOP