DALITOL Co., Ltd (12341)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

DALITOL Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

vật liệu lợp mái, trần nhà

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với DALITOL Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Lot E2, Road 7, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3734263

URL

http://www.dalitol.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với DALITOL Co., Ltd.

PAGE TOP