Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT (12340)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

Nội dung kinh doanh

lương thực và bao bì giấy

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Lot D3, Road 10, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3734748

URL

http://www.vina-acecook.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT.

PAGE TOP