Nhà Thép Tiền Chế Thanh Thu (12337)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Nhà Thép Tiền Chế Thanh Thu

Nội dung kinh doanh

thép phế liệu cho ngành thép. Nhập khẩu và phân phối nguyên liệu, thép phế liệu chủ yếu cho ngành thép.

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nhà Thép Tiền Chế Thanh Thu.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Lot C, Road 4, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3738388

URL

http://www.thanhthusteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Nhà Thép Tiền Chế Thanh Thu.

PAGE TOP