Da Nang Steel Center Co., Ltd (12335)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Da Nang Steel Center Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

ngành thép, chủ yếu là thép phế liệu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Da Nang Steel Center Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Lot A, Road 4, Lien Chieu District, Da Nang City

TEL

FAX

84-511-3731714

URL

http://www.danangsteel.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Da Nang Steel Center Co., Ltd.

PAGE TOP