VNECO SSM Steel Structure Manufacture J.S.C (12334)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VNECO SSM Steel Structure Manufacture J.S.C

Nội dung kinh doanh

Sản phẩm của xí nghiệp cơ khí

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VNECO SSM Steel Structure Manufacture J.S.C.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Đà Nẵng, Việt Nam

Địa chỉ

Hoa Khanh Industrial Park, Linh Chieu Dist, Da Nang

TEL

FAX

84-511-3732489

URL

http://www.pcc3ssm.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VNECO SSM Steel Structure Manufacture J.S.C.

PAGE TOP