GENTENT CO.LTD (12328)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

GENTENT CO.LTD

Nội dung kinh doanh

Máy nén khí kiểu piston

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với GENTENT CO.LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Road 2, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3984932

URL

http://www.air-compressor.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với GENTENT CO.LTD.

PAGE TOP