Viet Shuenn Co., Ltd (12326)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Viet Shuenn Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

mạ bạc, mạ cổ, mạ thiếc, mạ kẽm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Shuenn Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, No 10, Road 6, Trang Bom, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3981688

URL

http://www.vietshuenn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Viet Shuenn Co., Ltd.

PAGE TOP