Ho-Hsiang Co., Ltd (12325)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Ho-Hsiang Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

găng tay trong suốt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ho-Hsiang Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Lot V-7, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3671644

URL

http://www.ho-hsiang.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Ho-Hsiang Co., Ltd.

PAGE TOP