Dai Luc J.S.C. (12324)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Dai Luc J.S.C.

Nội dung kinh doanh

bao bì giấy và nhựa

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Dai Luc J.S.C..

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Lot A-A4,Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3984002

URL

http://www.cpc.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Dai Luc J.S.C..

PAGE TOP