VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD (12323)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD

Nội dung kinh doanh

phụ tùng mô tô

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Lot VIII-1, Road 6, Ho Nai 3 Communes, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3982932

URL

http://www.vpic-group.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.

PAGE TOP