Shicosun Vietnam Co., Ltd (12322)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Shicosun Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

Piston và súp bắp,van ngăn , van đóng ngắt dạng trượt

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Shicosun Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Lot 9-2, Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3985931

URL

http://www.rexar.com.my

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Shicosun Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP