Chiau Hung ( Vietnam ) Co., Ltd (12320)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Chiau Hung ( Vietnam ) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

đĩa đỡ xúp báp, lồng giữ bi, bơm đĩa nghiêng, thân xi lanh

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Chiau Hung ( Vietnam ) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park, Lot 2-13, Road 5A, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3671829

URL

http://www.chiauhung.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Chiau Hung ( Vietnam ) Co., Ltd.

PAGE TOP