MASTER INDUSTRIAL CO, LTD (12319)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

MASTER INDUSTRIAL CO, LTD

Nội dung kinh doanh

nhôm định hình

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MASTER INDUSTRIAL CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai Industrial Park 3, No 16A, Lot 2, Trang Born, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-6278677

URL

http://www.master-vn.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với MASTER INDUSTRIAL CO, LTD.

PAGE TOP