Yang Ching Enterprise (Vietnam) Co., Ltd (12316)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Yang Ching Enterprise (Vietnam) Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

lò xo, sản phẩm cuộn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yang Ching Enterprise (Vietnam) Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai 3 Industrial Park, Road 2, Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3984050

URL

http://www.yangmin.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với Yang Ching Enterprise (Vietnam) Co., Ltd.

PAGE TOP