KENDA RUBBER(VN) CO., LTD (12315)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

KENDA RUBBER(VN) CO., LTD

Nội dung kinh doanh

lốp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KENDA RUBBER(VN) CO., LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai 3 Industrial Park, No 1, Cho Chieu, Ho Nai 3 Communes, Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3983175

URL

http://www.kenda.com.tw

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với KENDA RUBBER(VN) CO., LTD.

PAGE TOP