Golden Flag Vietnam Co., Ltd (12313)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Golden Flag Vietnam Co., Ltd

Nội dung kinh doanh

quạt đứng, quạt treo tường, quạt bàn ...

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Golden Flag Vietnam Co., Ltd.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ

Ho Nai 3 Industrial Park, Lot 1-18, Trang Bam, Dong Nai Province

TEL

FAX

84-61-3833090

URL

http://www.goldengroups.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Golden Flag Vietnam Co., Ltd.

PAGE TOP