Công ty CPCN Vĩnh Tường (12311)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty CPCN Vĩnh Tường

Nội dung kinh doanh

vật liệu lợp mái, trần nhà

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty CPCN Vĩnh Tường.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot C23A, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37818778

URL

http://www.vinhtuong.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty CPCN Vĩnh Tường.

PAGE TOP