Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí và Thương Mại HẢI HÀ (12310)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí và Thương Mại HẢI HÀ

Nội dung kinh doanh

Dập, rèn, uốn, dập, uốn, rèn, hàn

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí và Thương Mại HẢI HÀ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

2721/3B, 1A Nation Road, An Phu Dong Ward, Dist 12, HCMC

TEL

FAX

84-8-37195270

URL

http://www.haihacorp.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí và Thương Mại HẢI HÀ.

PAGE TOP