LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV) (12309)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV)

Nội dung kinh doanh

thạch cao

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot B3A,Nguyen Van Tao, Hiep Phuoc Ward, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37818438

URL

http://www.lafarge.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV).

PAGE TOP