LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV) (12309)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV)

Nội dung kinh doanh

thạch cao

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV).

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot B3A,Nguyen Van Tao, Hiep Phuoc Ward, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37818438

URL

http://www.lafarge.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với LAFARGE BORAL GYPSUM VIETNAM CO., LTD(LBGV).

PAGE TOP