CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG HỢP TRÍ (12308)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG HỢP TRÍ

Nội dung kinh doanh

Sản xuất, pha chế, đóng gói phân bón lá, thuốc trừ sâu, và các sản phẩm vệ sinh y tế công cộng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG HỢP TRÍ.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot B14, Hiep Phuoc Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800056

URL

http://www.hagro.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với CÔNG TY TNHH HÓA NÔNG HỢP TRÍ.

PAGE TOP