CÔNG TY TNHH NHÔM HỢP KIM TÂN QUANG (12306)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

CÔNG TY TNHH NHÔM HỢP KIM TÂN QUANG

Nội dung kinh doanh

Chuyên gia trong sản xuất thanh hợp kim theo tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH NHÔM HỢP KIM TÂN QUANG.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot A6-D, Long Thoi Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800418

URL

http://www.tanquangnhom.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với CÔNG TY TNHH NHÔM HỢP KIM TÂN QUANG.

PAGE TOP