Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH (12301)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH

Nội dung kinh doanh

dịch vụ mạ kẽm

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot A4C, Long Thai Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800564

URL

http://www.hiepphuocthanh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty TNHH SX & TM HIỆP PHƯỚC THÀNH.

PAGE TOP