PHOSPHATE CO, LTD (12300)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

PHOSPHATE CO, LTD

Nội dung kinh doanh

xây dựng và hóa chất công nghiệp

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PHOSPHATE CO, LTD.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot A4A, Long Thai Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800525

URL

http://www.phosphate.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp cùng ngành nghề với PHOSPHATE CO, LTD.

PAGE TOP