Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bình Khánh (12299)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bình Khánh

Nội dung kinh doanh

mực, dịch vụ in

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bình Khánh.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot A-10C, Long Thai Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800908

URL

http://www.binhkhanh.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Bình Khánh.

PAGE TOP