Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

COTEC GROUP

Nội dung kinh doanh

vật liệu xây dựng

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với COTEC GROUP.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ

Hiep Phuoc Industrial Park, Lot A1 ,Nguyen Van Tao, LongThoi Communes, Nha Be District, HCMC

TEL

FAX

84-8-37800232

URL

http://www.cotec.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với COTEC GROUP.

PAGE TOP