Công ty Cổ Phần Hữu Toàn (12295)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ Phần Hữu Toàn

Nội dung kinh doanh

máy phát điện chạy xăng, bơm mước, máy phát điện chạy dầu

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ Phần Hữu Toàn.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Ha Noi-Dai Tu Industrial Park, No 386, Lot D7-4, Nguyen Van Linh Str., Sai Dong Ward , Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38759602

URL

http://www.huutoan.com

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp trong cùng khu công nghiệp với Công ty Cổ Phần Hữu Toàn.

PAGE TOP