Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container (12293)

Nền tảng Sản xuất Kinh doanh Toàn Châu Á tại Việt Nam

TECH DIRECTORY Vietnam

Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container

Nội dung kinh doanh

Thùng chứa, máy móc

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.

Những người xem doanh nghiệp này thường tải ca-ta-lô như thế này

Giới thiệu doanh nghiệp

Khu vực/Quốc gia

Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ

Ha Noi - Dai Tu Industrial Park, No 386, Lot D8-6, Nguyen Van Linh Str, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi City

TEL

FAX

84-4-38759604

URL

http://www.hungdaocontainer.com.vn

Category

  • Giới hạn hội viên
  • Có thể tải về (tập tin CSV) danh sách doanh nghiệp có cùng nơi sở tại với Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container.

PAGE TOP